Winkelcentrum Brazilië aan ‘t IJ

Winkelcentrum Brazilië ligt gelegen aan de mooie rivier ’t IJ. Waar vroeger de Zuiderzee lag, was eerder de Aelmere, maar beide met dezelfde uitloper: ’t IJ. Het IJ scheidt de Amsterdamse binnenstad van Amsterdam-Noord. Het IJ was in vroegere tijden veel breder en stond zelfs met de Noordzee in verbinding. De naam IJ is verwant aan het (West-)Friese Ae, Ee of Die en betekent ‘water’. Winkelcentrum Brazilië heeft er een unieke verbinding mee, samen met de scheepvaart en de industriële havenomgeving.

Geschiedenis van het IJ

Er bestaan meerdere theorieën over het ontstaan van het IJ. Mogelijk is het IJ begonnen als kreekje, als gevolg van een duindoorbraak bij Castricum. Meer waarschijnlijk is het IJ een restant van de Rijndelta. Tot slot zou het IJ ook ontstaan kunnen zijn vanuit het aangrenzende Almere. De eerste dijken langs het IJ werden in de middeleeuwen aangelegd. In het midden van de negentiende eeuw besloot men grote delen van het IJ in te polderen en het restant af te sluiten door middel van een dam bij Schellingwoude.

Noordzeekanaal

De verbinding met de Noordzee werd in 1876 hersteld met de aanleg van het Noordzeekanaal. Door de aanleg van het Westelijk Havengebied in de twintigste eeuw verdwenen enkele voormalige IJ-eilanden. Ook in het oostelijke deel van het IJ werden havens gebouwd. Hiervoor werden schiereilanden aangelegd, zoals het Java-eiland en het KNSM-eiland. Aan het begin van deze eeuw begon men met de bouw van de nieuwbouwwijk IJburg. Ook dit gebeurde op aangeplempte eilanden in het IJ.

Sail Amsterdam

Sinds 1975 vindt eens per vijf jaar op het IJ het evenement Sail Amsterdam plaats. Dan liggen er gedurende vijf dagen talloze zeilschepen in en rond het IJ. Het IJ wordt dan druk bevaren en door mensen bewonderd vanaf de kant, zoals de Oostelijke Handelskade.

Water is altijd de levensader van het Oostelijk Havengebied geweest. Een kenmerk van het gebied blijft de permanente verhouding die mensen hebben met het water. Dit kan je ook bewonderen in onze expositie aan de muur aan de Veemkade, ter hoogte van de Jumbo.