Vaste expositie aan waterkant van ons winkelcentrum

Water en Amsterdam zijn al eeuwenlang onafscheidelijk. Het huidige Oostelijk Havengebied was ooit volledig water. Waar vroeger de Zuiderzee lag, was eerder de Aelmere, een aantal met elkaar verbonden meren. Beiden met dezelfde uitloper: ’t IJ.

Vanaf zaterdag 13 november zal de permanente expositie over het Oostelijk Havengebied te zien zijn aan de Veemkade in Winkelcentrum Brazilië.

Water is de levensader van het Oostelijk Havengebied en het verhaal dat eruit spreekt gaat verteld en verbeeld worden, om de identiteit van het gebied nog meer te versterken. Een kenmerk van het Oostelijk Havengebied blijft de permanente verhouding die mensen hebben met het water, ooit moerassig en drassig en vol riet, later een haven vol oceaanstomers. Na een periode van verval is het gebied nu een van de meest aantrekkelijke woongebieden van Amsterdam. In de toekomst kan het water mogelijk als energieleverancier van warmte dienen. 

De expositie is een prachtig initiatief van Historische Kring OHG. Zij vallen onder Buurtcoöperatie ‘De Eester’. De Historische Kring OHG heeft zich keihard ingezet om dit werkelijkheid te maken. Bedankt!