De historie van winkelcentrum Brazilië

Winkelcentrum Brazilië heeft een bijzondere historie. Het is gebouwd in 1915 samen met loods Argentinië, vernoemd naar de bestemming van veel passagiers, en diende als pakhuis voor de opslag en overslag van koffie- en cacaobonen. De locatie heeft een unieke verbinding met het IJ, de scheepvaart en de industriële havenomgeving.

Opbouw winkelcentrum Brazilië

De tweehonderd meter lange loods werd in 1998 omgebouwd tot wat wij nu kennen als winkelcentrum Brazilië. Het ijzeren skelet en spanten dak is bij de bouw hiervan hergebruikt. Het winkelcentrum kent 2 passages – die beiden aan de kade van ’t IJ uitkomen. Ook is er een ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum gerealiseerd tijdens de herontwikkeling van de oude loods.

Historie Oostelijk Havengebied

Het Oostelijk Havengebied werd aangelegd tussen 1876 en 1927, omdat het IJ, de oudste haven van Amsterdam, onbereikbaar werd voor grote schepen. Dit kwam door de bouw van het Centraal Station. Om kades te krijgen met een zo groot mogelijke lengte werden smalle, langgerekte eilanden aangelegd. Door de steeds groter wordende schepen en het toenemend container- en bulkvervoer, werden ook de havens in het Oostelijk Havengebied te klein en ondiep. Hierom werden er nieuwe havens aangelegd in het Westelijk Havengebied, waarna de oostelijke havens in verval raakten. Vele pakhuizen zijn vervolgens gesloopt, maar gelukkig kon er voor een deel hiervan een nieuwe functie gevonden worden.

Samenleven aan het water

De transformatie van de oude haven naar een modern en dichtbevolkt woongebied kreeg eind jaren ’80 de vorm. De eerste woningbouw vond plaats rond de Veemarkt. In 1988 en 1989 werden de eerste wooncomplexen opgeleverd. In de vijftien jaar daarna volgde de rest van het gebied. De kades en eilanden bleven intact met elk een eigen uitstraling.

Het water biedt de nieuwe bewoners goed uitzicht, fraai licht en mooie wolkenluchten. De nog bestaande gebouwen worden veranderd in nieuwbouw van hoogwaardige architectuur. In de buurt wordt ook nagedacht over het duurzaam gebruik van het beschikbare water als warmtebron. De vele platte daken zijn zeer geschikt voor zonnepanelen. Zo willen ze een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor de klimaatcrisis.

Het Oostelijk Havengebied heeft zich ontwikkeld tot een van de meest populaire woongebieden van Amsterdam.